STUDENT PROFILES

Đây là những bài tập kết thúc khóa học của những học viên xuất sắc đã và đang tham gia học tập tại studio.
Kết quả cuối cùng đã cho thấy được đam mê và làm việc rất chăm chỉ của các bạn học viên cũng như sự nhiệt huyết của những giảng viên đang hướng dẫn trực tiếp tại các khóa học.
Chúng tôi rất vui và vinh dự khi được tham gia một phần trong hành trình trở thành Nghệ sỹ 3D của các bạn học viên yêu thích ngành công nghiệp CGI đang rất phát triển này.
Cảm ơn và xin vui lòng liên hệ để được studio tư vấn, trả lời những thắc mắc của các bạn.
”Founder & Art Director Diep Duong Van“